Η Παιδοωτορινολαρυγγολογία αποτελεί έναν ξεχωριστό κλάδο της ΩΡΛ ειδικότητας.

Τα παιδιά διαφοροποιούνται από τους ενήλικες σε πολλούς τομείς, τόσο στη σωματική τους διάπλαση όσο στα προβλήματα που εμφανίζουν. Γι αυτό χρειάζονται διαφορετική προσέγγιση και αντιμετώπιση από τους ενηλίκους. Λόγω των ιδιαίτερων αυτών χαρακτηριστικών, ο γιατρός οφείλει να είναι εξοικειωμένος με την ευαίσθητη παιδική ηλικία και εξειδικευμένος στα προβλήματά τους.

Η ΠαιδοΩΡΛ εξέταση συνδυάζει την αμεσότητα, τη ζεστή και φιλική συμπεριφορά, και το παιχνίδι ως κύριο τρόπο προσέγγισης, μέσα σ’ ένα περιβάλλον ευχάριστο και οικείο. Στόχος μας είναι το παιδί να νιώθει ασφάλεια και εμπιστοσύνη κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με το γιατρό για τη σωστότερη διάγνωση και αντιμετώπιση του προβλήματός του.

Ο ακοολογικός έλεγχος στα παιδιά μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Ανάλογα με τη συμμετοχή και την ανάπτυξη του παιδιού μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πλήρη ακοολογικό έλεγχο με  διάφορες  μεθόδους.  Συνήθως η εξέταση δεν διαρκεί πολύ σε ώρα, ο μικρός ασθενής δεν αισθάνεται κάποιον πόνο, ενώ τις περισσότερες φορές την εκλαμβάνει ως παιχνίδι. Οι πραγματοποιούμενες εξετάσεις είναι

 • Τονικό ακουόγραμμα
 • Παιχνιδοακουομετρία
 • Ομιλητική ακουομετρία
 • Ωτοακουστικές εκπομπές
 • Τυμπανόγραμμα
 • Αντανακλαστικά του αναβολέα
 • ABR – προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους

Ο έλεγχος της ακοής στα νεογνά είναι μία γρήγορη, ασφαλής, ελεύθερη επιπλοκών και αρκετά αξιόπιστη διαδικασία. Για τον έλεγχο  στο ιατρείο χρησιμοποιείται μία ειδική συσκευή που ονομάζεται συσκευή ανίχνευσης ωτακουστικών εκπομπών.

Η εξέταση διαρκεί ελάχιστα, από μερικά δευτερόλεπτα έως μερικά λεπτά. Ελέγχονται και τα δύο αυτιά.

Οι ωτακουστικές εκπομπές είναι μία φυσική διεργασία του αυτιού και αφορά στην παραγωγή ήχων από το ίδιο το αυτί (κοχλία) όταν χορηγηθεί συγκεκριμένο ηχητικό ερέθισμα. Η συσκευή παράγει μουσικούς ήχους, έντασης αντίστοιχης με τις συνήθεις ομιλίες και καταγράφει την απάντηση του οργάνου της ακοής.

Ο έλεγχος της ακοής θα πρέπει να διενεργείται σε κάθε νεογνό. Μπορεί να πραγματοποιηθεί από τη στιγμή της γέννησης , αλλά καλύτερα είναι να γίνεται τον δεύτερο ή τρίτο μήνα ώστε να έχει αναπτυχθεί το αυτί του παιδιού.

Όταν ο έλεγχος με ωτοακουστικές εκπομπές είναι αρνητικός, τότε ακολουθεί ο έλεγχος με ABR – προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους.

Η ενδοσκόπηση στα παιδιά αποτελεί πλέον εξέταση ρουτίνας στο ΠαιδοΩΡΛ  ιατρείο.  Πραγματοποιείται για την αποσαφήνιση προβλημάτων όπως

 • Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής
 • Μόνιμη ή περιοδική ρινική καταρροή
 • Υποτροπιάζουσα ωτίτιδα
 • Ροχαλητό
 • Διαταραχή φωνής
 • Βήχας
 • Υποτροπιάζουσα ρινορραγία
 • Έλεγχος υπερανάπτυξης αδενοειδών εκβλαστήσεων
 • Αλλεργική Ρινίτιδα
 • Υποψία ατρησίας ρινικών χοανών

 

 Ο έλεγχος γίνεται με ειδικό εύκαμπτο παιδιατρικό ενδοσκόπιο, μετά από την ενστάλαξη αποσυμφορητικών σταγόνων,  ώστε η ενόχληση του μικρού ασθενούς να είναι η ελάχιστη.

Πραγματοποιείται 

 • Ενδοσκόπηση ρινός -ρινοφάρυγγα – αυτιών -λάρυγγα
 • Βιντεοενδοσκόπηση – καταγραφή ενδοσκοπικών δεδομένων