Επεμβάσεις Λάρυγγα

Επεμβάσεις Λάρυγγα

Η φωνή του κάθε ανθρώπου είναι ένα από ιδιαίτερα και μοναδικά χαρακτηριστικά του. Παράγεται από τις φωνητικές χορδές, που βρίσκονται στον λάρυγγα. Οι παθήσεις των φωνητικών χορδών (κομβία, κύστεις, οίδημα, όγκοι) προκαλούν αλλαγή της χροιάς της φωνής, η οποία συνήθως εκδηλώνεται με βραχνάδα, ασθενή φωνή ή πλήρη αδυναμία φώνησης.

Η σύγχρονη μικρολαρυγγοσκόπηση και η φωνοχειρουργική  μας έχουν δώσει τη δυνατότητα  να αντιμετωπίζουμε με μεγάλη ακρίβεια τις παθήσεις του λάρυγγα

Επεμβάσεις που πραγματοποιούνται:

  • Μικρολαρυγγοσκόπηση – Βιοψία φωνητικών χορδών σε λευκοπλακία και όγκους του λάρυγγα
  • LASER ΦΩΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ για κομβία, κύστεις, πολύποδες λάρυγγα, οίδημα Reinke
  • ΦΩΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ με microflap technique για οίδημα Reinke φωνητικών χορδών
  • LASER ΧΟΡΔΕΚΤΟΜΗ για όγκους του λάρυγγα
  • LASER τμηματική αρυταινοειδεκτομή για αμφοτερόπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών
  • LASER μυονευρεκτομή για σπασμωδική δυσφωνία
  • COBLATION® PLASMA REDUCTION για θηλώματα του λάρυγγα
  • BALLON DILATATION σε υπογλωττιδική στένωση
  • Oλική λαρυγγεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου για όγκους του λάρυγγα

Η φωνοχειρουργική – μικρολαρυγγοσκόπηση του λάρυγγα αποτελεί το τελευταίο επίτευγμα στην χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων των φωνητικών χορδών και έχει ανατρέψει τις μεθόδους και χειρουργικές τεχνικές που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούσαμε.

Η φωνή παράγεται από τις φωνητικές χορδές, που βρίσκονται στον λάρυγγα.
Οι παθήσεις των φωνητικών χορδών (κομβία, κύστεις, οίδημα, όγκοι) προκαλούν αλλαγή της χροιάς της φωνής, η οποία συνήθως εκδηλώνεται με βραχνάδα, ασθενή φωνή ή πλήρη αδυναμία φώνησης.

Με τη σύγχρονη φωνοχειρουργική-μικρολαρυγγοσκόπηση έχουμε τη δυνατότητα να αφαιρέσουμε με μεγάλη ακρίβεια την πάθηση του λάρυγγα, διατηρώντας ανέπαφα τα λεπτά και ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία των φωνητικών χορδών.

Πότε εφαρμόζεται;

Σήμερα η εγχείρηση αυτή επιβάλλεται να γίνεται όταν έχουμε επίμονη βραχνάδα πάνω από μήνα χωρίς άλλη εμφανή αιτία.

Όταν υπάρχουν διαγνωσμένες παθήσεις των φωνητικών χορδών όπως πολύποδες, κύστεις, οζίδια, κοκκιώματα, θηλώματα, λευκοπλακία, οίδημα Reinke ή πολυποειδή εκφύλιση, αιμαγγειώματα, οι οποίες δεν υποχωρούν με συντηρητική αντιμετώπιση.

Επίσης θα πρέπει να διενεργείται σε περιπτώσεις υποψίας κακοήθειας από τον ιατρό, οπού και συνδυάζεται πάντα με τη λήψη βιοψίας.

Μερικές από τις παθήσεις αυτές δημιουργούνται από κακή χρήση ή κατάχρηση της φωνής.

Σημαντικό ρόλο στην αιτιοπαθογένεια έχει το κάπνισμα και η κατάχρηση οινοπνεύματος.

Πώς γίνεται;

Η φωνοχειρουργική – μικρολαρυγγοσκόπηση είναι μία πολύ λεπτή επέμβαση, η οποία απαιτεί υψηλού επιπέδου ικανότητα και εμπειρία ειδικού χειρουργού ΩΡΛ.

Η επέμβαση διενεργείται μέσα από το στόμα, με την τοποθέτηση του χειρουργικού λαρυγγοσκοπίου, ενός μικρού σωλήνα που μπαίνει από το στόμα με κατεύθυνση τον λάρυγγα.

Η χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου πολύ μεγάλης μεγέθυνσης δίνει τη δυνατότητα ακρίβειας στους χειρουργικούς χειρισμούς, ενώ για την ορατότητα δύσκολων περιοχών συχνά χρησιμοποιούμε ειδικό ενδοσκόπιο και κάμερα.

Η αφαίρεση της πάθησης του λάρυγγα γίνεται με ειδικά μικροσκοπικά εργαλεία μικροχειρουργικής ή με Laser υψηλής ακρίβειας.

Ποια είναι η νοσηλεία και ο χρόνος ανάρρωσης;

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Η εισαγωγή του ασθενούς γίνεται την ημέρα της επέμβασης, ενώ προτιμούμε την παραμονή του ασθενούς για ένα βράδυ στην κλινική για πλήρη ανάρρωση από τη νάρκωση.

Μετεγχειρητικά χρειάζονται 3 ημέρες αφωνία για καλύτερη επούλωση των φωνητικών χορδών, ενώ στη συνέχεια μπορεί να χρειαστεί ειδικό πρόγραμμα φωνοθεραπείας για τη σωστή χρήση της φωνής.