Χειρουργική Ογκολογία Κεφαλής και Τραχήλου - Ρομποτική Χειρουργική

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Κριεζή Παναγιώτα

Η χειρουργική ογκολογία κεφαλής και τραχήλου αποτελεί εξειδίκευση της χειρουργικής. Έχει ως αντικείμενο την εξειδικευμένη χειρουργική αντιμετώπιση των διαφόρων νεοπλασμάτων των περιοχών της ρινός, του στοματοφάρυγγα, του λάρυγγα, των σιελογόνων αδένων, του θυρεοειδούς, του τραχήλου και του δέρματος της κεφαλής.

Ο τρόπος διενέργειας των περισσοτέρων χειρουργικών επεμβάσεων τροποποιείται ανάλογα με την αρχική εντόπιση της νόσου, το στάδιο της νόσου και την ύπαρξη ή όχι λεμφαδενικών ή απομακρυσμένων μεταστάσεων. Η παρουσία των διάφορων λεμφαδενικών ομάδων επηρεάζει κατά πολύ τη διεγχειρητική στρατηγική που εφαρμόζεται στις διάφορες ογκολογικές παθήσεις.

Οι λεμφαδένες του τραχήλου είναι ανεπτυγμένοι σε ομάδες (VI για λόγους περιγραφικούς), παροχετεύοντας ανάλογα περιοχές  της κεφαλής και του τραχήλου. Μία από τις βασικές τους λειτουργίες είναι η συγκέντρωση των πρώιμων μεταστατικών κυττάρων, ώστε αυτά να μην επεκταθούν στο υπόλοιπο σώμα.

Ογκολογικές επεμβάσεις

 • Ολική Λαρυγγεκτομή με λεμφαδενικό καθαρισμό τραχήλου
 • Αφαίρεση συγγενών κύστεων – όγκων τραχήλου
 • Βιοψία τραχηλικών λεμφαδένων
 • Αφαίρεση όγκων φάρυγγα με Υπερήχους – Laser
 • Αφαίρεση όγκων γλώσσας με Υπερήχους – Laser
 • Αφαίρεση όγκων στοματικής κοιλότητας
 • Αφαίρεση όγκων ρινός ενδοσκοπικά και με «ανοικτές» προσπελάσεις
 • Θυρεοειδεκτομή για καρκίνο θυρεοειδούς
 • Αφαίρεση καρκινωμάτων δέρματος κεφαλής και τραχήλου – τριχωτού κεφαλής με πλαστική αποκατάσταση

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – TORS (TRANSORAL ROBOTIC SURGERY)

Η ρομποτική χειρουργική αναπτύχθηκε για να ξεπεράσει τους περιορισμούς των προϋπάρχουσων ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών διαδικασιών και να ενισχύσει τις δυνατότητες των χειρουργών που εκτελούν ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Χρησιμοποιείται ένα ειδικό ρομποτικό σύστημα με την επωνυμία “da Vinci” που ελέγχεται από ειδικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι σε θέση να προσφέρει ακρίβεια κινήσεων που είναι αδύνατη για το ανθρώπινο χέρι.

Στην περίπτωση της χειρουργικής επεμβάσεως  με ρομπότ, αντί για απευθείας χειρισμό των εργαλείων, ο χειρουργός χρησιμοποιεί τηλεχειρισμό. Ο χειρουργός βρίσκεται μπροστά σε μια ειδική κονσόλα χειρισμού του ρομπότ μέσω Η/Υ και πραγματοποιεί την επέμβαση κινώντας ειδικούς μοχλούς, ενώ βλέπει σε οθόνη το εγχειρητικό πεδίο.

Τα πλεονεκτήματα αφορούν στην μεγεθυμένη και τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού  πεδίου, στη δυνατότητα εκτέλεσης κινήσεων  σε τρία επίπεδα με απόλυτη ακρίβεια, καθώς και στη πρόσβαση σε ανατομικές θέσεις που είναι αδύνατη με τις κλασσικές προσπελάσεις.

Οι εφαρμογές του ρομποτικού συστήματος στην ΩΡΛ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗΣ & ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η Ρομποτική Χειρουργική TORS –TRANSORAL ROBOTIC SURGERY –  είναι μια σύγχρονη χειρουργική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία όγκων του στόματος και του φάρυγγα μέσω άμεσης πρόσβασης διά του στόματος.

Η χειρουργική αυτή τεχνική χρησιμοποιείται και στη χειρουργική της αποφρακτικής  άπνοιας ύπνου, με το όνομα TORSA.

Στις χειρουργικές επεμβάσεις TORS και TORSA, ο χειρουργός χρησιμοποιεί ένα χειρουργικό ρομπότ για να βλέπει και να έχει πρόσβαση στις δομές της στοματικής κοιλότητας (στόμα) και του φάρυγγα (πίσω μέρος του λαιμού) χωρίς τομές στον τράχηλο, τη γνάθο ή τα χείλη (όπως συμβαίνει στην ανοικτή χειρουργική).

Οι τρέχουσες τεχνικές TORS περιλαμβάνουν:

 • τη ριζική αμυγδαλεκτομή
 • την εκτομή της υπερώας
 • την ημιγλωσσεκτομή
 • την εκτομή των παραπάνω όγκων και με αρχόμενη συμμετοχή του λάρυγγα