Επεμβάσεις Ρινός & Παραρρινίων

Ωτορινολαρυγγολόγος Κριεζή Παναγιώτα

Η μύτη μας αποτελεί ένα σημαντικό όργανο του σώματός μας. Συμμετέχει στην αναπνοή, στην όσφρηση, στην ομοιόσταση της θερμοκρασίας σώματος, ενώ αποτελεί και σημαντικό σημείο της φυσιογνωμίας του ανθρώπου, της «ομορφιάς» του.

Η θεραπεία λοιπών των παθήσεων της μύτης αποτελεί βασικό μέλημα για μία καλή ποιότητα ζωής. Παρακάτω θα βρείτε στοιχεία για τις συχνότερα πραγματοποιούμενες ρινικές επεμβάσεις

 • Επέμβαση Ρινικού Διαφράγματος
 • Ενδοσκοπική Χειρουργική για Ιγμορίτιδα και Πολύποδες μύτης (FESS)
 • Κογχοπλαστική – Συρρίκνωση ρινικών κογχών
 • Λειτουργική Ρινοπλαστική
 • Αφαίρεση όγκων ρινός

Τι είναι το διάφραγμα της μύτης και η επέμβαση «πλαστική ρινικού διαφράγματος»
Είναι η συνήθης επέμβαση για «διάφραγμα». Το ρινικό διάφραγμα αποτελεί μια φυσιολογική δομή της μύτης, την οποία χωρίζει σε δύο μέρη – δεξιά και αριστερή ρινική θαλάμη – στηρίζοντας ταυτόχρονα το εξωτερικό της μύτης. Κανονικά βρίσκεται στη μέση γραμμή. Συχνά ωστόσο παρατηρείται να είναι σκολιό «στραβό διάφραγμα» είτε εκ γενετής, είτε μετά από χτύπημα, με αποτέλεσμα να προκαλείται μερική ή ολική απόφραξη της μύτης.

Συμπτώματα από σκολίωση ρινικού διαφράγματος
Πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν ανατομικά σκόλιο διάφραγμα, αλλά δεν παρουσιάζουν όλοι συμπτωματολογία. Τα ενοχλήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία, το βάρος, τις αλλεργίες, την ύπαρξη υπερτροφικών κογχών, ενώ πολλές φορές γίνονται αντιληπτά μετά από μια οξεία λοίμωξη αναπνευστικού πχ. ιγμορίτιδα, ή μετά από κατάχρηση αποσυμφορητικών φαρμάκων.

Τα ποιο συχνά ενοχλήματα είναι τα κάτωθι:

 • μπούκωμα στη μύτη – δυσχέρεια ρινικής αναπνοής
 • δυσκολία αναπνοής κυρίως κατά τον ύπνο και την άσκηση
 • κεφαλαλγία
 • κούραση και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
 • ροχαλητό και άπνοιες ύπνου
 • πόνος και «βούλωμα» στα αυτιά.

 

Σε γενικές γραμμές, άτομα με επιπρόσθετες ρινικές παθήσεις – όπως χρόνια ρινίτιδα, υπερτροφικές κόγχες, ρινικούς πολύποδες και αλλεργική ρινίτιδα- ή άλλα προβλήματα όπως το περιττό βάρος ή η εμμηνόπαυση στις γυναίκες, εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερη δυσχέρεια στην αναπνοή.

 

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η διάγνωση γίνεται με την ενδοσκόπηση της ρινός, διαδικασία ασφαλή, ταχεία και ανώδυνη, η οποία διενεργείται σε Ιατρείο μας.

Πώς θεραπεύεται;

Η θεραπεία είναι χειρουργική με την επέμβαση της Πλαστικής του ρινικού διαφράγματος ( επέμβαση για «διάφραγμα»)

Από τη χειρουργική μας ομάδα, η επέμβαση διαφράγματος πραγματοποιείται ενδοσκοπικά με minimally invasive τεχνικές, προσφέροντας στον ασθενή καλύτερο αποτέλεσμα στην αναπνοή, λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος και ταχύτερη επούλωση.

Η επέμβαση πραγματοποιείται χωρίς εξωτερικές τομές, με προσπέλαση μέσα από τη μύτη. Με ειδικά εργαλεία μικροχειρουργικής ή laser πραγματοποιείται αφαίρεση του σκολιού τμήματος του διαφράγματος – χόνδρου ή οστού – και ευθειασμός αυτού, διατηρώντας την εξωτερική μορφολογία της μύτης και χωρίς να θίγονται οι ευαίσθητες δομές αυτής. Συνήθως συνδυάζεται με κογχοπλαστική – συρρίκνωση των ρινικών κογχών με σύγχρονο μηχάνημα Υπερήχων, ενώ όταν είναι επιθυμητή η διόρθωση της εξωτερικής εμφάνισης της μύτης, μπορεί να συνδυαστεί και με ρινοπλαστική.

 

Η επέμβαση του διαφράγματος είναι μία σχετικά ανώδυνη επέμβαση. Πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και διαρκεί λιγότερο από μία ώρα. Ο ασθενής παραμένει στην κλινική την ημέρα της επέμβασης, ενώ από την επόμενη η αναπνοή του είναι φυσιολογική, χωρίς γάζες στη μύτη· μπορεί να επιστρέψει σχετικά άμεσα στις δραστηριότητές του και στην εργασία του χωρίς να υπάρχει οίδημα ή μελανιές.

Σε περιπτώσεις χρόνιας παραρινοκολπίτιδας με ρινικούς πολύποδες μπορεί να συνδυαστεί και με Λειτουργική Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός ( FESS)

Η Λειτουργική Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός (FESSFunctional Endoscopic Sinus Surgery) είναι μια σύγχρονη και ελάχιστα επεμβατική(minimally invasive) μέθοδος χειρουργικής αντιμετώπισης των χρόνιων νοσημάτων των παραρρινίων κόλπων. Έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία με σκοπό να καταργηθούν οι παλαιές εφαρμοζόμενες τεχνικές καθώς προσφέρει στον ασθενή καλύτερο αποτέλεσμα στην αναπνοή, λιγότερο μετεγχειρητικό άλγος και ταχύτερη επούλωση.

Πώς γίνεται η επέμβαση;

Η επέμβαση διενεργείται μέσα από τη μύτη, χωρίς εξωτερικές τομές, με τη βοήθεια πολύ λεπτών ενδοσκοπίων, ειδικών εργαλείων μικροχειρουργικής και με  κάμερα μεγάλης μεγέθυνσης.

Στόχος μας είναι να διορθώσουμε ανατομικές ανωμαλίες, που είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία επίμονων φλεγμονών (όπως η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος) και να αφαιρέσουμε την παθολογία της περιοχής που πάσχει (πολύποδες ρινός). Προσπαθούμε να διατηρήσουμε σε μεγάλο βαθμό τις φυσιολογικές δομές του εσωτερικού της ρινός, για να μην επηρεαστεί η εξωτερική της δομή και κατ’ επέκταση το πρόσωπο του ασθενούς. Έτσι, μπορούμε να καθαρίσουμε όλους τους παραρρινίους κόλπους από τη φλεγμονή και να τους κάνουμε να επικοινωνούν ανεμπόδιστα με τη μύτη, αποφεύγοντας νέες φλεγμονές.

Ανάλογα με την έκταση και την σοβαρότητα της βλάβης που έχει υποστεί ο βλεννογόνος της ρινός και των προσβεβλημένων παραρρινίων κόλπων μπορούμε να εφαρμόσουμε τριών ειδών επεμβάσεις.

 1. Η μικρή επέμβαση: εφαρμόζεται σε περιορισμένη στο βλεννογόνο φλεγμονή, χωρίς να συμμετέχει κάποιος κόλπος. Σε αυτό το είδος επέμβασης αφαιρούμε τυχόν πολύποδες από τη μύτη και προχωρούμε στη διόρθωση του σκολιού διαφράγματος
 2. Η μεσαία επέμβαση: εφαρμόζεται σε φλεγμονή κάποιου μεμονωμένου παραρρινίου κόλπου. Σε αυτό το είδος επέμβασης αφαιρούμε τους τυχόν πολύποδες της μύτης και διευρύνουμε το στόμιο του πάσχοντος κόλπου (πχ ιγμόρειο).
 3. Η μεγάλη επέμβαση: εφαρμόζεται όταν φλεγμαίνουν σχεδόν όλοι οι παραρρίνιοι κόλποι. Σε αυτό το είδος επέμβασης αφαιρούμε τους πολύποδες της μύτης και διευρύνουμε τα στόμια όλων σχεδόν των παραρρινίων κόλπων. Η συγκεκριμένη επέμβαση διενεργείται με τη βοήθεια ειδικού συστήματος πλοήγησης «Navigator».

Ποιοι ασθενείς χρειάζονται ενδοσκοπική χειρουργική;

 • Ασθενείς με υποτροπιάζουσα ιγμορίτιδα ή χρόνια παραρρινοκολπίτιδα που δεν θεραπεύονται με τη χορήγηση αντιβιοτικών
 • ασθενείς με πολύποδες ρινός
 • ασθενείς με καλοήθεις και κακοήθεις όγκους της μύτης και των παραρρινίων κόλπων (θηλώματα, αιμαγγειώματα, καρκίνος κλπ)

Πόσο διαρκεί η επέμβαση και πόσος είναι ο χρόνος ανάρρωσης?

 • Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία
 • Η διάρκεια της επέμβασης είναι 1-2 ώρες
 • Ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα μετά το χειρουργείο
 • Την επόμενη ημέρα αφαιρείται ο ήπιος πωματισμός
 • Ο χρόνος παραμονής στο νοσοκομείο είναι 1-2 ημέρες
 • Η εγχείρηση γίνεται αποκλειστικά μέσα από τη μύτη
 • Δεν γίνονται εξωτερικές τομές, πρήξιμο ή μελανιές
 • Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά από λίγες ημέρες

κογχοπλαστική Τι είναι οι Ρινικές Κόγχες;

Οι Ρινικές κόγχες αποτελούν φυσιολογικές δομές της μύτης μας από στυτικό ιστό και χωρίζονται σε κάτω, μέση και άνω ρινική κόγχη.

Οι κάτω ρινικές κόγχες, παίζουν το σπουδαιότερο ρόλο – ρυθμιστή της αναπνοής μας, μεταβάλλοντας το μέγεθός τους κατά τη διάρκεια του ρινικού κύκλου. Φυσιολογικά η ρινική κόγχη της μιας πλευράς βρίσκεται σε αγγειοδιαστολή, ενώ η αντίθετη σε αγγειοσύσπαση, με αποτέλεσμα να αναπνέουμε απρόσκοπτα καθ` όλο το 24ωρο.

Τι είναι οι Υπερτροφικές Ρινικές Κόγχες;

Αυτός ο φυσιολογικός κύκλος μπορεί να διαταραχτεί μετά από φλεγμονές, αλλεργίες, κατάχρηση αποσυμφορητικών σταγόνων, ορμονικές αλλαγές κατά την εφηβεία ή την εμμηνόπαυση, με αποτέλεσμα την υπερτροφία και διόγκωση των κάτω ρινικών κογχών, οδηγώντας σε επίμονη ρινική συμφόρηση. Συνεχές μπούκωμα στη μύτη, πονοκέφαλος, δυσκολία κατά την άθληση, δυσκολία στην αναπνοή κατά τον ύπνο και το ροχαλητό, αποτελούν τα συνηθέστερα συμπτώματα.

Πώς θεραπεύεται;

Με τη μείωση του όγκου των κάτω ρινικών κογχών με σύγχρονα μηχανήματα.

Τι είναι η κογχοπλαστική ή συρρίκνωση των ρινικών κογχών;

Η κογχοπλαστική σήμερα γίνεται με ειδικό σύγχρονο Υπέρηχο, Coblation ή Shaver, οπού στοχεύοντας υποβλεννογόνια, επιτυγχάνουμε συρρίκνωση στις ρινικές κόγχες στο εσωτερικό της δομής τους, με στόχο να παραμείνει ανέπαφος ο βλεννογόνος της ρινός.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει στο χώρο του Ιατρείου με τοπική αναισθησία, ανώδυνα. Έχοντας στη διάθεσή μας τελευταίας τεχνολογίας Υπέρηχο, μπορούμε να πραγματοποιήσουμε συρρίκνωση των ρινικών κογχών χωρίς επιπλοκές, με άμεσα αποτελέσματα για την αναπνοή.

Η ρινοπλαστική αποτελεί την πιο συχνά πραγματοποιούμενη αισθητική επέμβαση στο πρόσωπο.

Αφορά την διόρθωση της εξωτερικής εικόνας της μύτης, είτε έχει σκόλια πορεία (είναι δηλαδή στραβιά) είτε παρουσιάζει ήβο (καμπούρα), είτε είναι φαρδιά. Με τη ρινοπλαστική μπορούμε να επιτύχουμε μια εναρμονισμένη εικόνα της μύτης με το υπόλοιπο πρόσωπο, ώστε να έχουμε ένα φυσικό και όμορφο αποτέλεσμα.

 

Τι τεχνικές υπάρχουν;

Στην  «κλειστή» ή κλασσική ρινοπλαστική, οι τομές γίνονται μέσα από τη μύτη. Αποκολλάται το δέρμα από τον σκελετό της ρινός, ο οποίος και επιδιορθώνεται με συγκεκριμένες αρχές.

Σε ορισμένα προβλήματα της κορυφής της ρινός, είναι απαραίτητη η λεγόμενη «ανοικτή ρινοπλαστική». Η τομή σε αυτήν την περίπτωση διενεργείται κάτω από την κορυφή της μύτης και καμουφλάρεται.

Στους περισσότερους ασθενείς με αισθητικά προβλήματα συνυπάρχει σκολίωση του ρινικού διαφράγματος όπως επίσης και υπερτροφικές κόγχες κάτι το οποίο διορθώνεται στην ίδια επέμβαση, με Πλαστική Ρινικού Διαφράγματος – Ευθειασμός σκολιού ρινικού διαφράγματος και Κογχοπλαστική – Συρρίκνωση των Κάτω Ρινικών Κογχών.

 

Τι ανάρρωση υπάρχει;

Η επέμβαση της ρινοπλαστικής πραγματοποιείται με γενική αναισθησία. Ο  ασθενής παραμένει ένα βράδυ στην κλινική για παρακολούθηση. Τοποθετείται ένας νάρθηκας στη μύτη ο οποίος παραμένει για δέκα ημέρες. Ο πόνος είναι αντιμετωπίσιμος με παυσίπονα φάρμακα, ενώ το οίδημα και οι μελανιές γύρω από τα μάτια υποχωρούν στο πρώτο 15ήμερο.

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει τότε στην εργασία του, ενώ το πλήρες αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής, φαίνεται περίπου ένα με δύο μήνες μετά την επέμβαση.